f0t0

[f·nul·t·nul]

×

Dyr

Generelle råd

 • Få kameraet (ned) i øjenhøjde med dyrerne
 • Hurtig lukkertid omkring 1/1000

Locations i Danmark

 • Sort Sol (stæreflokke der trækker forår og efterår). Kan findes i Tøndermarsken og Ribemarsken og ses bedst sidst på dagen. I foråret er de bedste muligheder sidst i marts og først i april, mens det om efteråret varer indtil medio september.
 • Sæler i Vadehavet. De største sælkolonier kan man kun nå til med båd – skibet Adler VII sejler fra Rømø Havneby i sommerperioden
 • Bævere. Der findes en del bævere i Klosterhede Plantage ca. 10 km fra Holstebro. Ses bedst ved Møllesøens nordøstlige hjørne og generelt bedst først eller sidst på dagen. Desuden er der i store dele af plantagen spor efter bæverne.
 • Vilde heste på Langeland. Ved Dovns Klint er der et stort område indenfor hvilket hestene færdes – de kan dog være svære at spotte pga områdets størrelse. Ved Klise Nor er et mindre område, hvor det er nemmere.
 • Haleløse katte på Reersø. Syd for Kalundborg ligger halvøen Reersø.
 • Vandrefalke på Feddet. Feddet findes ud for Sjællandsøstkyst. Her kan man både spotte den hurtige vandrefalk og om vinteren også overvintrende havørne.
 • Klydesø Reservatet på Vestamager. Der er to udsigtstårne – nordtårnet ved Nihøjevej og sydtårnet ved at følge kanalvejen helt til den røde låge.

Zoo og lignende

Fisk
Teknik

 • Kom så tæt på akvariets rude som muligt
 • Det kræver muligvis manuel fokus?
 • Brug flash (hvis det er tilladt)

Udstyr

 • Ultra wide-angle objektiv
 • Makro obkejtiv
 • Flash

Fugle
Fugle i haven

 • Sørg for at give fuglene foder, så man selv kan bestemme baggrund, etc. Det kræver både op- og nedtrapning at fodre fugle.
 • Vælg et sted med en ensfarvet baggrund, der tillader fuglen at skille sig ud
 • Fuglens øje er det vigtigste sted at få max fokus.

Skal man fotografere fugle, der flyver er her et par gode råd:

 • sæt AF til AI servo
 • sæt optagelse til continius shot
 • brug TV sat til 1/1000 eller hurtigere
 • Der er måske brug for f/8, hvis hele fuglen skal være skarp.
 • overvej at slå IS fra for hurtigere fokus
 • længst mulige objektiv – gerne 500mm
 • medbring monopod eller ingenting
 • Gode steder: Gilbjerghoved ved Gilleleje

Fuglereservater og -shows

Tips til fotos i reservater og zoo:

 • Forsøg at finde en baggrund der ser så naturlig som mulig
 • Lukkertider på minimum 1/500, hvis fuglen flyver
 • Og blændevidde på omkring f/8 for portrætter
 • Close-up af hovedet, når fuglen sidder på en pind eller lignende kan blive rigtig godt
 • Hvis man skyder fra et niveau under fuglen, får man masser af blå himmel som baggrund
 • Kom gerne tidligt eller sent på dagen, hvor de fleste af dyrerne er mest aktive.

Hejre

 • I mange parker og moser er de så relativt tamme, at man kan komme ret tæt på
 • Blå himmel, gule blomster eller røde blade er fantastiske baggrunde til hejre
 • Der er gode muligheder for at fotografere dem flyvende, da de ikke flyver særlig hurtigt

Hjorte
Kalender

 • Marts: Unghanner der bokser på bagbenene
 • Juni og juli: Unge hanner
 • Juli til september: De unge hanner skiller sig af med deres ung-hud og gnider gevir og krop mod træer, m.m.
 • September til november: Masser af kampe mellem rivaliserende hanner og ung-hanner der øver sig. Desuden fuldvoksne hanner der kalder fra deres brunstpladser.
 • Vinter: Hjort der står og ånder en kold vintermorgen
 • Kort tid efter regnvejr kan man også få nogle meget stemningsfulde hjortebilleder, når pelsen stadig er våd

Gode råd

 • Når man skal tættere på hjorte, så kan det bedst betale sig at gå forbi en lille smule på kryds og så gøre det tilstrækkelig mange gange til at man kommer tæt nok.
 • Når man går mod dem, så bør man kun bevæge sig når de har bukket hovedet og stå stille når de kigger op.
 • Når solen står højest på himlen og det er varmest, så laver hjortene mindst. Først eller sidst på dagen er der størst chance for at finde noget aktion.
 • Folder om Dyrehaven

Dyrehaven

 • Det kan betale sig at kigge efter fodringsstederne. Der er et ikke så langt fra erimitagen samt et oppe nordpå.
 • Brunstpladserne ligger hovedsageligt i den sydøstlige del af Dyrehaven.
 • Med de mange søer, kan man måske (!) få et billede af en hjort med genspejling eller der drikker?

Nyeste foto på Flickr

Malmo City Library